| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Aug-2017ઉચ્‍ચત્‍તર ૫ગાર ઘોરણ્‍ા મંજુર કરવા અંગેની દરખાસ્‍ત કરતી વખતે નિયત નમુના મુજબની અનુસુચિ રજુ કરવા બાબત...Office of Registrar
31-Aug-2017'મા નર્મદા યાત્રા' માં કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની સેવાની ફાળવણી કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
28-Aug-2017Training programme on "linking Extension with Agro- Tourism & Agripreneurship" during December4-7, 2017 at MANAGE, HyderabadDirector of Extension Education Office
28-Aug-2017National Conference on Alternate Farming Systems to Enhance Farmers Income at Solan(HP) Director of Extension Education Office
24-Aug-2017Furnish the documents to obtain GST No. to Chartered Accountant..Comptroller Office
24-Aug-2017Requirement gathering from different units for processing of rate contract for IT and CCTV related itemsOffice of Director of Information Technology
23-Aug-2017GST related activity entrust to the Chartered Accountant for the financial year 2017-18 regarding..Comptroller Office
22-Aug-2017NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... AUG-2017Comptroller Office
21-Aug-2017Pre seasonal Workshop, Rabi, 2017-18 at ATICDirector of Extension Education Office
21-Aug-2017Orientation of PG Students - Horticulture FacultyAspee College of Horticulture
19-Aug-2017વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, નકૃયુ, નવસારીની ગેરહાજરી દરમ્યાન કચેરી કામગીરીની વ્યવસ્થા બાબતDirector of Extension Education Office
19-Aug-2017Gujarat Sate Inter University Staff Cricket TournamentOffice of Director of Students Welfare
19-Aug-2017MBA ABM ENTRANCE EXAM_SEATING ARRANGEMENTAspee Agribusiness Management Institute
18-Aug-2017Training Programme on "Writing Skills for Digital Media" during September 5-8, 2017 at MANAGE, Hyderabad Director of Extension Education Office
18-Aug-2017ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશળ, બીનકુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક ચુકવવા પાત્ર દર બાબત. 2017-18Office of Executive Engineer
17-Aug-2017દુ:ખદ અવસાન/બેસણું એસ. એમ. રાઠોડKKNIDHI, NAU
17-Aug-2017કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળની વ્યવસ્થાપક સમિતિની રચના બાબતKKNIDHI, NAU
16-Aug-2017આધુનિક ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ સમસ્યા અને સમાધાન વિષય પર જુનાગઢ ખાતે એક દિવસિય સેમીનારમાં વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓને હાજર રહેવાની મંજુરી આપવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-Aug-2017Invitation of One Day Training cum Workshop on Beekeeing for FarmersAspee College of Horticulture
16-Aug-2017Minutes of review meeting held on 08-08-2017 for updation of information in Agricultural Educatorium.Director of Extension Education Office
16-Aug-2017Short duration training course on Onion, Garlic & Mushroom production.Director of Extension Education Office
14-Aug-2017પરિપત્ર (સિક્યુરીટીની ગ્રાન્ટમાંથી બીજા ખર્ચ ન કરવા બાબત)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Aug-2017Trainers Training Programme on "eExtension in Agriculture" at MANAGE, Hyderabad, during September 18-21, 2017 - regDirector of Extension Education Office
14-Aug-2017disposal of solid waste at NAU Navsari (Time table)Office of Executive Engineer
11-Aug-2017NAUTA: Meeting of Executive Committee on 14-08-2017Aspee College of Horticulture
11-Aug-2017Training cum Workshop Programme on Beekeeping for FarmersAspee College of Horticulture
11-Aug-2017નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની સિક્યુરીટી કમીટીની રચના કરવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
11-Aug-2017અતિવ્રુષ્ટી અંતર્ગત પાક નુકશાની અને જમીન ધોવાણ સર્વેની કામગીરી માટે સ્ટાફ ફાળવવા બાબતOffice of Registrar
10-Aug-2017Schedule of PG Seminar Series 2017-18 (Odd series) NMCAN. M. College of Agriculture
10-Aug-2017અત્રેની યુનિવર્સિટીના તમામ વિભાગોમા વીજ બીલોમાં વિદ્યુત શુલ્કમા માફી મેળવવા અંગેની કાર્યવાહી કરવા બાબતOffice of Executive Engineer
09-Aug-2017Seminar on GST regarding..Comptroller Office
09-Aug-2017Gujarati Recommendation-2017 for Farming CommunityDirector of Extension Education Office
09-Aug-2017સ્થાયી ખર્ચ (નોનપ્લાન) યોજનામાં ઉચ્ચતર પગારધોરણ/કેરીયર એડવાન્સમેન્ટની માહિતી મોકલાવવા બાબત...Comptroller Office
09-Aug-2017Award for journalizm in Agriculture.Director of Extension Education Office
05-Aug-2017ધ્વજવંદન Office of Director of Students Welfare
05-Aug-2017વિના મૂલ્ય સર્વરોગ નિદાન અને સારવાર શિબીરOffice of Director of Students Welfare
05-Aug-2017વિશ્વ જેંવ ઉર્જા દિવસ Office of Director of Students Welfare
05-Aug-2017Office Order - Nomination of members in Extension Education Council of NAU.Director of Extension Education Office
05-Aug-2017વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ માટે નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Aug-2017વિકાસ ખર્ચ ની ચાલુ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત આગામી નાણાંકીય વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ માં પાંચ લાખ કે તેથી વધુ કિંમતના સાધનો ખરીદ કરવાની દરખાસ્ત કરવા બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Aug-2017ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Aug-2017કામેશ્ર્વર મંદિરના પાટોત્‍સવ તીથી ઉજવણી બાબત...KKNIDHI, NAU
04-Aug-2017Notification of Extension Education CouncilDirector of Extension Education Office
04-Aug-2017To conduct written qualifying exam for PG programme Aspee College of Horticulture
04-Aug-2017સિકયુરીટી સેવા બાબત... Office of Registrar
02-Aug-2017સ્થાયી ખર્ચ (નોનપ્લાન) યોજનાનાં વર્ષ 2018-19 ના અંદાજો તથા સને 2017-18 ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત.... Comptroller Office
02-Aug-2017વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૧૭-૧૮ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Aug-2017Review meeting regarding Information Updatation in Agricultural Educatorium at NAU NavsariDirector of Extension Education Office
01-Aug-2017Item Note for Extension Education CouncilDirector of Extension Education Office
01-Aug-2017Furnish the Item Note for the 14 th Finance Committee Meet regarding...Comptroller Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.