| વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) હેઠળ સને - ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે રૂ।. ૫.૦૦ લાખથી નીચેની કિંમતના મંજુર કરેલ નોન રીકરીંગ સાધનોની યાદી |       | Circular of Indian and Foreign Journals/Periodicals/Magazines Subscription |       | Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Jan-2018Submission of Proposal(s) for Model Training Courses (MTCs) to be organized by Training Institutes during 2018-19.Director of Extension Education Office
31-Jan-2018Seminar Circular "Crop Improvement Group"N. M. College of Agriculture
31-Jan-2018રીવોલ્વીંગ ફંડ કમીટીના સભ્યોશ્રી સાથે મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ (તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૭)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
31-Jan-2018PG Seminar for Horticulture reg.Aspee College of Horticulture
31-Jan-2018Notification ( No.- 618/2018 ) of Audit Report Financial Year 2013-14, NAU, Navsari..Comptroller Office
31-Jan-2018Notification ( No.-617/2018 ) of Annual Account 2016-17, NAU, Navsari..Comptroller Office
31-Jan-2018Invitation of P.G. Seminar Topic, Crop Protection Group, N.M.C.A., N.A.U., Navsari (Even Series 2017-18) N. M. College of Agriculture
30-Jan-2018Submission of Pay bill for the month of January 2018 regarding..Comptroller Office
30-Jan-2018Seminar series of Crop production groupN. M. College of Agriculture
25-Jan-2018CAS CIRCULAROffice of Registrar
24-Jan-201814th Horti AGRESCO Report Agriculture Experimental Station Paria
23-Jan-2018Proceedings of 13th joint Agresco.Agriculture Experimental Station Paria
23-Jan-2018Proceedings of 13th combined-joint Agresco.Agriculture Experimental Station Paria
23-Jan-2018Proceedings of 13th Hort-AgrescoAgriculture Experimental Station Paria
23-Jan-2018Student Representative Council (SRC) of polytechnic Agricultural Engineering College, Dediapada for academic year 2017-18.Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
23-Jan-2018Student Representative Council (SRC) Of College of Agricultural Engineering & Technology College, Dediapada for academic year 2017-18.College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
22-Jan-2018HDFC Bank દ્વારા સેલરી પેકેજ અંગેનો સેમિનાર બાબત....Comptroller Office
20-Jan-2018માહે જાન્યુઆરી-2018 ના પગારબીલો રજુ કરવા બાબત...Comptroller Office
20-Jan-201828th ZREAC (Kharif) held on 8th February, 2018 at SSK HallDirector of Extension Education Office
19-Jan-2018Dr.D.D.Patel, Associate Professor & Head, Department of Agronomy, College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch, Gujarat received BEST TEACHERS AWARD College of Agriculture, Bharuch
18-Jan-2018Statistician for forthcoming AGRESCO sub-committee meeting 2018Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Jan-2018Tour Itinerary for AAU, Anand regarding U.G. Examination N. M. College of Agriculture
16-Jan-2018Circular for Inter-Collegiate Cricket Tournaments 2017-18Office of Director of Students Welfare
16-Jan-2018Circular : Invitation for 13th Annual Convocation of NAU, NavsariOffice of Registrar
15-Jan-2018List of Eligible / Not Eligible Candidate For Career Advancement Scheme (Stage-1 to Stage-2)Office of Registrar
15-Jan-2018Change in Agresco schedule (Animal Production & Fisheries Science sub-committee)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Jan-2018(ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮) મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં ચૂંટણી યોજવા અંગેની આદર્શ આચાર સંહિતાના અમલ તેમજ અધિકારી/કર્મચારીઓની બદલી તેમજ રજા પર પ્રતિબંધ બાબત. Office of Registrar
12-Jan-2018Academic Council Resolution - 37.21Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
12-Jan-2018Debate Competition on the occasion of National Voters DayOffice of Director of Students Welfare
11-Jan-20188th BOSSs Social ScienceN. M. College of Agriculture
11-Jan-2018Online Examination Software of NAU - Marks Entry for Post-Graduate Courses Exam held in Dec.2017-Jan.2018Office of Registrar
11-Jan-2018પરિપત્ર (નોંધ સ્વરૂપે પત્ર વ્યવહાર ન કરવા બાબત) Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
11-Jan-2018માહિતી (મેળવવાના) અઘિકારના કાયદા નીચે થયેલ અરજીઅો / મળેલ ફી / તે અંગે નિભાવવાના રજીસ્ટરો તેમજ નિયમિતપણે તેની ત્રિમસિક માહિતી મોકલવા બાબત.... Office of Registrar
11-Jan-2018Postal Insurance (PLI) life insurance scheme બાબત... Office of Registrar
09-Jan-2018આભાર પત્ર સ્ટાફ ટૂર્નામેન્ટ ના સફળ આયોજન બદલ Office of Director of Students Welfare
09-Jan-2018Revised date of 8th Board of Studies for Plant Protection NAU Navsari N. M. College of Agriculture
09-Jan-2018Itinerary for S.K. Nagar TourAspee College of Horticulture
09-Jan-2018Celebration of 69th Republic Day 2018Office of Director of Students Welfare
08-Jan-2018સને 2017-18 નાં માહે એપ્રિલ-2017 થી ડીસેમ્બર-2017 સુધીનાં ખર્ચ / આવકનાં મેળવણું કરવા બાબત...Comptroller Office
06-Jan-2018સમયમર્યાદા/ અગત્યનું/તાત્કાલિક (૧) સ્પે.સી.એ.નં.૧૨૭૮ થી ૧૩૨૪/૨૦૧૨ શ્રી જે.જે.જાની તથા અન્ય (૨)સ્પે.સી.એ.નં.૯૨૯૮/૨૦૧૨ શ્રી જે.સી.પટેલ (૩)સ્પે.સી.એ.નં.૧૨૪૪થી ૧૨૭૭/૨૦૧૨ શ્રી એ.એન.મકવાણા અંગે માહિતી મોકલવા બાબત. Office of Registrar
06-Jan-2018A Cordial Invitation at Inaugural Function of Skill Development Training on FloristAspee College of Horticulture
06-Jan-2018આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલ-ર૦૧૭ના ભાવો ૩૦/૧૧/ર૦૧૮ સુધી માન્ય રાખવા બાબત...Director of Extension Education Office
06-Jan-2018આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીનો પરિપત્ર : પ્રેસ પેનલ-ર૦૧૭ની સમયાવધિ તા.૩૦/૧૧/ર૦૧૮ સુધી લંબાવવા બાબત...Director of Extension Education Office
06-Jan-2018Regarding AGRESCO 2018Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Jan-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન/નવા સભાસદ/ રાજીનામા ફોર્મKKNIDHI, NAU
04-Jan-2018કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીમાંથી તેલના ડબ્બા આ૫વા બાબત.....KKNIDHI, NAU
03-Jan-2018Inviting application for PG teacher/guideOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Jan-2018 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી માર્ચ-ર૦૧૮ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
02-Jan-2018માનદ તબીબી અધિકારીની સેવા બાબત...Office of Director of Students Welfare
01-Jan-2018મકરસંક્રાંતિના તહેવાર નિમિત્તે ચાઈનીઝ માંઝો/ દોરીના લીધે થતાં આગ, અકસ્માત કે પશુ-પક્ષીઓ-માણસો ઈજાગ્રસ્ત ન બને તેની કાળજી લેવા બાબત.Office of Registrar
01-Jan-2018સાયન્ટીફીક ઇન્સ્ટુમેંટ્સ સર્વિસ અને રીપરીંગ માટે વાર્ષિક નિભાવ કરાર (AMC) કરવા ધ્યાને લેવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Jan-2018Reminder: Requirement gathering of IT procurements under Rate ContractOffice of Director of Information Technology
01-Jan-2018Skill Development Training on FloristAspee College of Horticulture
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.