કેવિકે વ્યારા દ્વારા પોષણ અભિયાન અંતર્ગત આંગણવાડી કાર્યકરો માટે 'પાંડુરોગ અને નિવારણ તથા ન્યુટ્રીશનલ કિચન ગાર્ડનીંગ વિષય પર ઇન-સર્વિસ તાલીમ યોજાઇ

Back to Top