મકરસંક્રાતિ ના તહેવાર નિમિત્તે સ્કાયલેન્ટર્સ (ચાઈનીઝ તુકકલ/ફાનસ) ચાઈનીઝ માંઝા/નાયલોન દોરીના લીધે થતાં આગ, અકસ્માત કે પશુ-પક્ષીઓ-માણસો ઈજાગ્રસ્ત ન બને તેની કાળજી લેવા બાબત

Back to Top