AUC Certify કરવાની, ₹ ૧.૦૦ લાખ થી ઉપરના બીલોનું પ્રિ-ઓડિટ કરવાની અને યુનિવર્સિટીની આવકનું આવકવેરા રિટર્ન ફાઈલ કરવાની કામગીરી માટે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની સેવા માટે એજન્સી/ પાર્ટી નક્કી કરવા બાબત.

Back to Top